Корисні посилання
prezident
rada
Новое изображение
moz
Облдержадміністрац
держслужба
Рада 1
Закон.база
1

 Додаток 1

До наказу від__02.01.2013___№__03___

Начальник Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області:

- здійснює керівництво Головним управлінням Держсанепідслужби у Миколаївській області і є відповідальним за організацію та результати його діяльності;

- організовує роботу Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області щодо виконання актів законодавства, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України та наказів Держсанепідслужби України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Голови Держсанепідслужби України, його заступників, голови Миколаївської облдержадміністрації.

- вносить Голові Держсанепідслужби України пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області та шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області;

- звітує перед Головою Держсанепідслужби України щодо виконання покладених на Головне управління Держсанепідлужби у Миколаївській області завдань та планів роботи;

-   здійснює добір кадрів у Головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області та відокремлені структурні підрозділи, формує кадровий резерв на відповідні посади державних службовців;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області, державних службовців та інших працівників управління присвоює їм ранги держаних службовців;

- призначає на посади та звільняє з посади за погодженням з Головою Держсанепідслужби України керівників відокремлених структурних підрозділів;

- порушує перед Головою Держсанепідслужби України питання щодо присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам та керівникам відокремлених структурних підрозділів, а також щодо заохочення та притягнення їх до  дисциплінарної відповідальності;

- підписує накази, постанови та інші розпорядчі документи Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області;

- затверджує положення про структурні підрозділи та відокремлені структурні підрозділи Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області та посадові інструкції працівників;

- виконує функції головного державного санітарного лікаря Миколаївської області;

- організовує проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами чинного санітарного законодавства на території  Миколаївської області;

- організовує роботу щодо вивчення та оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації, визначення факторів несприятливого впливу на здоров’я людини, навколишнє середовище та вживає заходів щодо їх усунення.

- організовує контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних заходів, за додержанням чинних санітарних правил і норм органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

- співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- погоджує регіональні та місцеві програми в галузі соціально-економічного розвитку;

- організовує розслідування причин й умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень і подає матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності;

- визначає необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень;

- застосовує передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» заходи для припинення порушення санітарного законодавства;

- організовує контроль за дотриманням співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;

-  здійснює прийом громадян.

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими законодавчими актами;

Повноваження заступника начальника Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області:

- забезпечує організацію та контроль за роботою підрозділів Головного управління з епідеміологічних та організаційних питань;

-  виконує функції заступника головного державного санітарного лікаря Миколаївської області;

- організовує проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на території Миколаївської області згідно з чинним законодавством України і в порядку делегованих йому  начальником Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області повноважень;

- організовує роботу щодо вивчення та оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації, визначення факторів несприятливого впливу на здоров’я людини та вживає заходів щодо їх усунення;

- організовує та забезпечує контроль за проведенням протиепідемічних заходів, за додержанням чинних санітарних правил і норм підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

- співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

- організовує розслідування причин й умов виникнення групових інфекційних захворювань і подає матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності;

-  визначає необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень;

- застосовує передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» заходи для припинення порушення санітарного законодавства;

- контролює додержання співробітниками Головного управління правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;

- в разі необхідності організовує проведення тренувальних навчань з цивільного захисту населення;

- здійснює керівництво обласною режимною комісією;

- представляє інтереси санепідслужби області в заходах, які здійснюються Миколаївською міською радою;

- має право підпису організаційно-розпорядчих документів Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області згідно розподілу обов’язків;

- здійснює прийом громадян;

- за наказом начальника Головного управління виконує його обов’язки;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими законодавчими актами;

 

Повноваження заступника начальника Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області:

- забезпечує організацію та контроль за роботою підрозділів Головного управління з санітарно-гігієнічних питань;

- виконує функції заступника головного державного санітарного лікаря Миколаївської області;

- організовує проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на території Миколаївської області у відповідності до чинного законодавства України і в порядку делегованих йому начальником Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області повноважень;

- організовує роботу щодо вивчення та оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації, визначення факторів несприятливого впливу на здоров’я людини, навколишнє середовище та вживає заходів щодо їх усунення;

- здійснює контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів та додержанням чинних санітарних правил і норм підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

- співпрацює з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

- організовує розслідування причин й умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень і подає матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності;

- визначає необхідність відповідних заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень;

- застосовує передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» заходи для припинення порушення санітарного законодавства;

- аналізує показники роботи підрозділів Головного управління, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання;

- має право підпису організаційно-розпорядчих документів Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області згідно розподілу обов’язків;

- здійснює прийом громадян.

- за наказом начальника Головного управління виконує його обов’язки;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», іншими законодавчими актами;